Tag Archive for: Abu Sa’id

, , ,

Ilkhans, Gold Dinar (8.47g), AH 733

Abu Sa’id, Mongol Ilkhan of Persia AH 716-736/AD 1316-1335 SICA-9, 671 (same dies); Album 2212, Extremely Fine Jurjan mint. Within looped octofoil, duriba / al-sultan al-a’zam / Abu Sa’id bahadur khan / khalld Allah mulkahu / Jurjan,…